دربارهی ما

وظیفه ما :

مسئولیت :

وظایفمان :

با وجدانی تمیز و باور فراوان ادامه دادن به راهمان.

استمرار کاری برای ما تنها به منزله تولید محصولات برای نمایندگی ها و شرکای تجاریمان نیست بلکه حمایت از آنها نیز میباشد, راهنمایی آنها نسبت به شرایط بازار کاری و تامین احتیاجات آنها در هر شرایطی.

بنا به مسئولیتی که برای خود تعیین نموده ایم از لحاظ اقتصادی و اجتمائی در منطقه خود در مرکز صنف خود قرار گرفته و نقش مهمی را ایفا می کنیم .

آرمان کاری ما, با ارزش کردن برند مشتریهایمان بوده و بدینوسیله با این فعالیت فرستهای کاری زیادی برای نمایندگیها و زیر مجموعه های آنها ایجاد خواهد شد.

“ما”

ساختار سی سی جی به مدت پانزده سال است که با کارکنان جوان وسرشار از انرژی در زمینه درب و پنجرههای  پی وی سی و ساختمان دارای حجم کاری زیادی بوده واز پیشگامان این زمینه کاری میباشد و همواره طرحهای کامل و مفیدی برای مشتریان خود ایفا میکند.

پرفیلهای درب و پنجره وینز داری عایق حرارتی و سیستم بهینه انرژی بوده و از مواد خام درجه یک اصلی تولید میشود بدینوسیله و با در نظر گرفتن این نقاط مثبت و قوی جوابگوی تمامی احتیاجات شرکتهای تولید کننده پنجره و شرکتهای معماری و مهندسی و مصرف کنندگان نهایی میباشد.

دیدگاه مان:

ایجاد پنچره سازان قوی در آینده.

شرکت سی سی جی شرکت تولید کننده پرفیل و لوازم جانبی برای بازارهای داخلی و خارجی در آینده به همراه شرکا و مشتریان و نمایندگان خود نقش مهمی در این زمینه خواهد داشت.

با تولید و تامین پرفیل و لوازم جانبی تحت برند موفق تجاری خود برای نمایندگان و مصرف کنندگان نقش اول را در منتطقه بازی خواهد کرد.